OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 187 SGK Lịch sử 10

Giải bài 3 tr 187 sách GK Sử lớp 10

Hãy cho biết những mặt tích cực và hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 3

 • Chủ nghĩa tư bản càng phát triển, bản chất bóc lột, áp bức của giai cấp tư sản càng bộc lộ rõ, giai cấp vô sản và nhân dân lao động càng nghèo khổ. Điều này đã tác động đến ý thức, tư tưởng của một số người tiến bộ trong giai cấp tư sản. Họ nhận thức được những mặt xấu xa của xã hội tư bản và đề xuất kế hoạch xây dựng một xã hội mới, không có tư hữu, không có bóc lột... Đó là nội dung của chủ nghĩa xã hội không tưởng mà đại diện xuất sắc là Xanh Xi-mong, Sác-lơ Phu-ri-e ở Pháp và Rô-bớt Ô-oen ở Anh.
 • Công lao của các nhà xã hội không tưởng là phê phán sâu sắc xã hội tư bản, có ý thức bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân, dự đoán về xã hội tương lai.
 • Tuy nhiên, do chưa phát hiện được những quy luật phát triển của chế độ tư bản và cũng không nhìn thấy lực lượng xã hội có khả năng xây dựng xã hội mới là giai cấp công nhân nên các kế hoạch đề ra đều không thực hiện được.
 • Tuy vậy, trong bối cảnh xã hội bấy giờ, chủ nghĩa xã hội không tưởng là một trào lưu tư tưởng tiến bộ, có tác dụng cổ vũ người lao động và là một trong những tiền đề cho học thuyết Mác sau này.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 187 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Tieu Dong

  A. Đảng Xã hội Mĩ.  

  B. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Đức  

  C. Đảng Công nhân Pháp.  

  D. Nhóm giải phóng lao động Nga.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  A. Mâu thuẫn sâu sắc giữa tư sản và vô sản.

  B. Ý thức giác ngộ của công nhân lên cao.  

  C. Sự biến đổi về chất và lượng của giai cấp công nhân.

  D. Sự hình thành liên minh công – nông.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Tra xanh

  A. Hạn chế trong thái độ chính trị của giai cấp lãnh đạo

  B. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thâm nhập, phát triển mạnh trong nông nghiệp

  C. Trình độ giác ngộ của quần chúng nhân dân hạn chế

  D. Sự chống đối của các thế lực phong kiến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON