OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 149 SBT Lịch sử 10 Bài 36

Bài tập 3 trang 149 SBT Lịch sử 10 Bài 36

Hãy hoàn thành bảng sau về phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840 bằng cách điền tiếp dù kiện vào chỗ trống.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Thời gian 1831, 1834

  • Tên phong trào (hoặc nơi nổ ra khởi nghĩa): Công nhân dệt tơ thành phổ Liông (Pháp)
  • Mục tiêu đấu tranh: khởi nghĩa đòi tăng lương giảm giờ làm; đòi thiết lập nền Cộng hòa
  • Kết quả: Khởi nghĩa bị đàn áp

1844 

  • Tên phong trào (hoặc nơi nổ ra khởi nghĩa): Công nhân Sơ-lê-din khởi nghĩa
  • Mục tiêu đấu tranh: Cải thiện điều kiện lao động, chống sự hà khắc của chủ xưởng 
  • Kết quả: Thất bại

1836 - 1848

  • Tên phong trào (hoặc nơi nổ ra khởi nghĩa): Phong trào Hiến chương
  • Mục tiêu đấu tranh: “Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương, giảm giờ làm”.
  • Kết quả: Thất bại

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 149 SBT Lịch sử 10 Bài 36 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON