OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT

-=.=- Gia Đạo's Profile

-=.=- Gia Đạo

-=.=- Gia Đạo

01/01/1990

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 3414
Điểm 16682
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (3473)

Điểm thưởng gần đây (3533)

  • -=.=- Gia Đạo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 22 năm
  • -=.=- Gia Đạo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 22 năm
  • -=.=- Gia Đạo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 22 năm
  • -=.=- Gia Đạo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 22 năm
  • -=.=- Gia Đạo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 22 năm
  • -=.=- Gia Đạo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 13 năm
  • -=.=- Gia Đạo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 15 năm
  • -=.=- Gia Đạo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 16 năm
  • -=.=- Gia Đạo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 19 năm
  • -=.=- Gia Đạo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 19 năm
ON