OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT

[Youtuber] AnhLoc2007's Profile

[Youtuber] AnhLoc2007

[Youtuber] AnhLoc2007

12/05/2007

Số câu hỏi 8
Số câu trả lời 4327
Điểm 19815
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (4395)

 • [Youtuber] AnhLoc2007 đã trả lời trong câu hỏi: Supply the correct form of the verb: When I (come) __________ home yesterday, my father was watching TV. Cách đây 15 năm

  came

 • [Youtuber] AnhLoc2007 đã trả lời trong câu hỏi: Vì sao phải tiết kiệm điện năng ? Cách đây 17 năm

  Chúng ta phải tiết kiệm điện năng vì:

  - Điện năng không phải là vô tận mà nó có hạn, nếu sử dụng quá mức điện năng sẽ làm các nhà máy điện không đủ khả năng cung cấp dẫn đến tình trạng thiếu điện.

  - Tiêu sài điện phung phí làm tiêu hao tiền bạc.

 • [Youtuber] AnhLoc2007 đã trả lời trong câu hỏi: Choose the best answer: Would you like _____ for a drink? Cách đây 17 năm

  Would you like _____ for a drink?

  a. go b. to go c. going d. went

 • [Youtuber] AnhLoc2007 đã trả lời trong câu hỏi: Hãy nêu những nét lớn về tình hình chính trị nước Anh cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX? Cách đây 14 năm

  Những nét lớn về tình hình chính trị nước Anh cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:

  - Về hình thức, Anh là một vương quốc nhưng thực chất theo chế độ đại nghị gồm thượng viện và hạ viện. Hai đảng (Bảo thủ và Tự do) thay nhau cầm quyền.

  - Đây cũng là thời kì giai cấp tư sản Anh tăng cường mở rộng hệ thống thuộc địa, đặc biệt ở châu Á và châu Phi. Nhấn mạnh đặc điểm này, Lênin nhận định: chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân.

 • [Youtuber] AnhLoc2007 đã trả lời trong câu hỏi: Hãy cho biết đặc điểm của tình hình kinh tế Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX? Cách đây 14 năm

  * Công nghiệp:

  - Từ cuối thập niên 70 trở đi, nhịp độ phát triển công nghiệp ở Pháp bắt đầu chậm lại.

  - Đến cuối thế kỉ XIX, sản xuất công nghiệp của Pháp tụt xuống hàng thứ tư, sau Đức, Mĩ, Anh. Kĩ thuật lạc hậu rõ rệt so với nền công nghiệp của nhiều nước tư bản trẻ khác tuy cũng có những tiến bộ đáng kể.

  * Nông nghiệp:

  - Nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, tuy nhiên sự xâm nhập của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp ở Pháp diễn ra chậm do đất đai phân tán, manh mún.

  * Tài chính:

  - Hình thành nhiều tổ chức độc quyền dần dần chi phối nền kinh tế đất nước.

  - Tổ chức độc quyền ở Pháp có sự tập trung ngân hàng đạt mức cao và chủ yếu vốn được đem cho các nước vay với lãi xuất nặng.

  ⟹ Vì vậy, đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

 • [Youtuber] AnhLoc2007 đã trả lời trong câu hỏi: Trình bày nét nổi bật về tình hình chính trị Pháp thời kì này? Cách đây 14 năm

  - Tháng 9-1870, nước Pháp thành lập nền Cộng hòa thứ ba. Song, phái Cộng hòa lại chia thành hai nhóm: Ôn hòa và Cấp tiến thay nhau cầm quyền.

  - Đặc điểm của nền cộng hòa Pháp là tình trạng thường xuyên khủng hoảng nội các.

  - Pháp tăng cường chạy đua vũ trang để trả mối thù với Đức, tiến hành những cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa, chủ yếu ở khu vực châu Á và châu Phi.

 • * Chủ nghĩa đế quốc Anh:

  - Giai cấp thống trị Anh đẩy mạnh tốc độ xâm lược để mở rộng thuộc địa, đặc biệt ở châu Á và châu Phi.

  - Trước năm 1914, thuộc địa Anh trải khắp địa cầu, chiếm tới 1/4 diện tích lục địa và 1/4 dân số thế giới. Người ta ví nước Anh là nước “Mặt trời không bao giờ lặn”.

  - Đế quốc Anh tồn tại và phát triển dựa trên sự bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn và giàu có nằm rải rác khắp các châu lục.

  ⟹ Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc ở Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

  * Chủ nghĩa đế quốc Pháp:

  - Thời kì này, ở Pháp hình thành nhiều tổ chức độc quyền dần dần chi phối nền kinh tế đất nước. Đặc điểm nổi bật của tổ chức độc quyền ở Pháp là sự tập trung ngân hàng đạt mức cao.

  - Pháp là nước đứng thứ hai về xuất khẩu tư bản (sau Anh), nhưng hình thức khác Anh ở chỗ phần lớn số vốn đem cho các nước vay với lãi suất nặng.

  ⟹ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là "chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi"

 • Giống nhau:

  Đều có những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc

  • Tập trung sản xuất và tập trung tư bản đến mức tạo thành những tổ chức lũng đoạn.
  • Tư bản tài chính và đầu cơ tài chính
  • Xuất khẩu TB: Là xuất khẩu vốn và kĩ thuật vào các nước đang có nhu cầu phát triển.
  • Hình thành các khối liên minh TB lũng đoạn quốc tế phân chia thị trường thế giới.
  • Các cường quốc đế quốc đấu tranh với nhau để phân chia và phân chia lại lãnh thổ thế giới.

  Khác nhau:

  Với sự phát triển của nền kinh tế, các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức lần lượt đều bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Tuy nhiên, ở mỗi nước, tùy vào điều kiện lịch sử riêng biệt đều mang các đặc điểm riêng. Cụ thể:

  • Mĩ: đế quốc tài chính độc quyền
  • Anh: đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn
  • Pháp: đế quốc cho vay nặng lãi
  • Đức: đế quốc quân phiệt hiếu chiến
 • * Giống nhau: Đều là những cường quốc, chuyển từ chế độ tư bản => Đế quốc
  - Do sự phát triển cao, nên nhu cầu về thị trường, nguyên liệu => Tăng cường xâm chiếm thuộc địa
  * Khác nhau
  - Anh: Chủ nghĩa đế quốc thực dân, có nhiều thuộc địa, nhưng vị trí cường quốc công nghiệp đã sụt giảm
  - Pháp: Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi, chuyển từ 1 nước đứng thứ 2 về Công nghiệp, dần chuyển thành cho vay, xuất khẩu tư bản
  - Đức: Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến, mức độ sản lượng công nghiệp tăng cao, nhưng lại quá ít thuộc địa => hung hăng nhất
  - Mĩ: là CNĐQ các tơ rốt nhưng giống Đức ít thuộc địa, có trình độ kĩ thuật công nghiệp cao

 • [Youtuber] AnhLoc2007 đã trả lời trong câu hỏi: Trình bày nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc cách mạng Anh. Cách đây 14 năm

  Do sự sụp đổ của chế độ cũ, giai cấp tư sản

Điểm thưởng gần đây (5080)

 • [Youtuber] AnhLoc2007: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 21 năm
 • [Youtuber] AnhLoc2007: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 22 năm
 • [Youtuber] AnhLoc2007: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 13 năm
 • [Youtuber] AnhLoc2007: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 14 năm
 • [Youtuber] AnhLoc2007: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 15 năm
 • [Youtuber] AnhLoc2007: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 15 năm
 • [Youtuber] AnhLoc2007: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 15 năm
 • [Youtuber] AnhLoc2007: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 17 năm
 • [Youtuber] AnhLoc2007: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 17 năm
 • [Youtuber] AnhLoc2007: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 17 năm
ON