RANDOM
RANDOM

Phương Thu's Profile

Phương Thu

Phương Thu

01/01/1970

Số câu hỏi 22
Số câu trả lời 6
Điểm 57
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (34)

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giải chi tiết giúp em với ạ! Cách đây 3 năm

  cho (P) đi qua M(9,1,1) cắt các tia ox, oy, oz tại A,B,C (k trùng với gốc tọa độ). thể tích tứ diện OABC đạt giá trị nhỏ nhất là?

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giúp em với ạ! Cách đây 3 năm

  giúp em với ạ

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giúp em với ạ! Cách đây 3 năm

  giúp em với ạ 

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giúp em với ạ! Cách đây 3 năm

  giúp em với ạ 

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giúp em với ạ! Cách đây 3 năm

  giúp em!!!!!!!!!!

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giúp em với ạ! Cách đây 3 năm

  giúp em!!!!!!

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giúp em với ạ! Cách đây 3 năm

   

  giúp em!!!!!!!

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giải chi tiết giúp em với ạ! Cách đây 3 năm

  giải chi tiết giúp em với ạ!

  Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1 và S2 là d = 11cm. Cho cần rung, ta thấy điểm S1, S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số cần rung là 26 Hz, hãy tính tốc độ truyền sóng.

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giải chi tiết giúp em với ạ! Cách đây 3 năm

  giải chi tiết giúp em với ạ!

   Trong thí nghiệm ở hình 7.1 (sgk -40), cần rung dao động với tần số 50 Hz. Ở một thời điểm t, người ta đo được đường kính 5 gợn sóng liên tiếp lần lượt bằng 12,4; 14,3; 16,35; 18,3 và 20,45cm. Tính tốc độ truyền sóng.

 • Phương Thu đã trả lời trong câu hỏi: giúp em với ạ! Cách đây 3 năm

  mình làm ra cả 2 nghiệm t đều k thỏa mãn điều kiện thì phải làm sao?

Điểm thưởng gần đây (33)

 • Phương Thu: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Phương Thu: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Phương Thu: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Phương Thu: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Phương Thu: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Phương Thu: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Phương Thu: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Phương Thu: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Phương Thu: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Phương Thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm