ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Tính giá trị của bthuc: (N = x^3+8y^3 + 12xy - 4x - 8y) biết x + 2y = 2

Tính giá trị của bthuc: N = x^3+8y^3 + 12xy - 4x - 8y biết x + 2y = 2

  bởi Haza Daugelam 27/08/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (3)

 • x3+8y3+12xy-4x-8y

  =x3+(2y)3+12xy-4(x+2y)

  =(x+2y)3-3x2y(x+2y)+12xy-4.(x+2y)

  =23-2x3y.2+12xy-4.2

  =0

    bởi Nguyễn Yến Tài 11/09/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • =0 nha 

    bởi Nguyễn Hoàng Hưng 01/10/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x3+8y3+12xy-4x-8y

  =x3+(2y)3+12xy-4(x+2y)

  =(x+2y)3-3x2y(x+2y)+12xy-4.(x+2y)

  =23-2x3y.2+12xy-4.2

  =0

    bởi Nguyễn Hoàng Lê - Vi 11/10/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 
MGID

Các câu hỏi mới

YOMEDIA