YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Từ một hộp chứa 16 thẻ được đánh số từ 1 tới 16, chọn ngẫu nhiên 4 thẻ

Từ một hộp chứa 16 thẻ được đánh số từ 1 tới 16, chọn ngẫu nhiên 4 thẻ.Tính xác suất để bốn thẻ được chọn đều đánh số bởi các số chẵn.

  bởi Nguyễn Quang Minh Tú 08/02/2017
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (2)

 • Số phần tử của không gian mẫu \(\Omega\) là \(\left | \Omega \right |=C^{4}_{16}\)

  Gọi A là biến cố chẵn \(\Omega\), là tập hợp các kết quả thuận lợi cho A. Khi đó số phần tử của \(\Omega _{A}\) là \(\left | \Omega _{A} \right |=C^{4}_{8}\)

  => Xác suất để bốn thẻ được chọn đều được đánh số chẵn là:

  \(P(A)=\frac{\left | \Omega _{A} \right |}{\left | \Omega \right |}=\frac{C^{4}_{8}}{C^{4}_{16}}=\frac{1}{2.6}\)

    bởi Nguyễn Thủy Tiên 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.99 : FAQ_LIST_NEWtoanhoc_lop11
YOMEDIA