ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho hai đường thẳng \(d:x - 5y + 7 = 0\) và \(d':5x - y - 13 = 0\). Tìm phép đối xứng qua trục biến \(d\) thành \(d'\).

  bởi May May 28/02/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Nhận xét \(d\)và \(d'\) không song song nên phép đối xứng trục biến \(d\) thành \(d'\) có trục là phân giác của góc tạo bởi \(d\) và \(d'\).

  Gọi M(x;y) là điểm thuộc đường phân giác của d và d'.

  Khi đó d(M,d)=d(M,d') nên:

  \(\dfrac{{\left| {x - 5y + 7} \right|}}{{\sqrt {1^2+(-5)^2} }} = \dfrac{{\left| {5{\rm{x}} - y - 13} \right|}}{{\sqrt {5^2+(-1)^2} }}\)

  \(\begin{array}{l}
  \Leftrightarrow \frac{{\left| {x - 5y + 7} \right|}}{{\sqrt {26} }} = \frac{{\left| {5x - y - 13} \right|}}{{\sqrt {26} }}\\
  \Leftrightarrow \left| {x - 5y + 7} \right| = \left| {5x - y - 13} \right|\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x - 5y + 7 = 5x - y - 13\\
  x - 5y + 7 = - \left( {5x - y - 13} \right)
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  - 4x - 4y + 20 = 0\\
  6x - 6y - 6 = 0
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x + y - 5 = 0\\x - y - 1 = 0\end{array} \right.\)

  Vậy có hai đường thẳng cần tìm là x + y - 5 = 0 và x - y - 1 = 0.

    bởi bach dang 01/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 
MGID

Các câu hỏi mới

YOMEDIA