OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho điểm \(M\left( {2;1} \right)\). Điểm \(M\) qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm \(O\) và phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow v \left( {2;3} \right)\) được biến thành điểm có tọa độ:

A. \(\left( {1;3} \right)\) 

B. \(\left( {2;0} \right)\)

C. \(\left( {0;2} \right)\) 

D. \(\left( {4;4} \right)\)

  bởi trang lan 01/03/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Gọi \(M' = {D_O}\left( M \right)\) thì \(\left\{ \begin{array}{l}x' =  - x\\y' =  - y\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' =  - 2\\y' =  - 1\end{array} \right.\) hay \(M'\left( { - 2; - 1} \right)\).

  Gọi \(M'' = {T_{\overrightarrow v }}\left( {M'} \right)\) thì \(\left\{ \begin{array}{l}x'' = x' + 2 =  - 2 + 2 = 0\\y'' = y' + 3 =  - 1 + 3 = 2\end{array} \right.\) hay \(M''\left( {0;2} \right)\).

  Vậy \(M''\left( {0;2} \right)\).

  Chọn C.

    bởi bach dang 01/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

MGID
ON