YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi?

If I don't leave now, I'll miss my train.

=> Unless I leave_________________

How long have you learnt English? (start)

=> When________________________

The last time I saw him was in 2010. (seen)

=> When ________________________

In Vietnam, April is hotter than any other months of the year.

=> In Vietnam, April is_______________________________

  bởi Nakee Manee Naet 01/05/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (3)

 • If I don't leave now, I will miss my train

  => Unless i leave now, I will miss my train

  How long have you learnt English?

  => When did you start to learn English?

  In Vietnam, April is hotter than any other months of the year

  => In Vietnam, April is the hottest month of the year

   

    bởi Gia Hưng 02/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • If I Don't leave now, I will miss my train

  => Unless I leave now, I will miss my train

  How long have you learnt English?

  => When did you start to learn English ?

  In Vietnam, April is the hotter than any other month of the year

  => In Vietnam, April is the hottest month of the year

    bởi Nguyễn Thị Minh Nhàn 02/05/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • If I don't leave now, I will miss my train

  => Unless i leave now, I will miss my train

  How long have you learnt English?

  => When did you start to learn English?

  In Vietnam, April is hotter than any other months of the year

  => In Vietnam, April is the hottest month of the year

   

    bởi Pham Thu 03/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA