YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1: 1?

A. Ab/ab × aB/ab.            B. aB/ab × ab/ab.              C. Ab/ab × AB/aB           D. AB/ab × Ab/ab.

  bởi thi trang 11/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn ta có:

  + P: Ab/ab × aB/ab → F: 1 Ab/aB : 1 Ab/ab : 1 aB/ab : 1 ab/ab → tỉ lệ kiểu hình: 1 : 1 : 1 : 1

  + P: aB/ab × ab/ab → F: 1 aB/ab : 1 ab/ab → tỉ lệ kiểu hình: 1:1

  + P: Ab/ab × AB/aB → F: 1 AB/Ab: 1 Ab/aB: 1 AB/ab: 1 aB/ab → tỉ lệ kiểu hình 3 : 1

  + P: AB/ab × Ab/ab → F: 1 AB/Ab: 1 AB/ab: 1 Ab/ab: 1 ab/ab → tỉ lệ kiểu hình 2:1:1

    bởi thu trang 12/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA