YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Một loài động vật xét 1 locut gen gồm 2 alen trội lặn hoàn toàn, trong đó, alen A quy định mắt đỏ còn a quy định mắt trắng. Ở một quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ ban đầu (P) như sau:

- Giới đực: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

- Giới cái: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.

Quân thể trên giao phối ngẫu nhiên qua các thế hệ. Phát biểu nào là chưa chính xác?

a. Quần thể F1 chưa đạt trạng thái cân bằng di truyền.

b. Tỉ lệ mắt đỏ thuần chủng gấp 1,5 lần tỉ lệ mắt trắng ở thế hệ F1.

c. Tỉ lệ mắt đỏ không thuần chủng ở F1 là 49,5%

d. Quần thể sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền ở thế hệ F2.

  bởi Thanh Nguyên 10/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Do đề cho CTDT của quần thể riêng rẽ từng giới, vì vậy cần tính tần số alen riêng:

  Giới đực: A=0,36+0,48/2=0,6;a=0,4

  Giới cái: A=0,25+0,5/2=0,5;a=0,5

  Khi thế hệ P giao phối ngẫu nhiên thì CTDT của quần thể F1 sẽ là:

  → CTDT: 0,3AA+0,5Aa+0,2aa=1.

  → Tỉ lệ mắt đỏ thuần chủng/ mắt trắng =AA/aa=0,3/0,2=1,5

  Tỉ lệ mắt đỏ không thuần chủng (Aa) = 0,5.

  → Tần số alen ở F1 là A=0,3+0,5/2=0,55;a=0,45

  Quần thể có tần số alen 2 giới không bằng nhau cần trải qua 2 thế hệ ngẫu phối mới.

  Quần thể F1 ngẫu phối nên quần thể F2 sẽ CBDT và có CTDT 0,3025AA+0,495Aa+0,2025aa=1

    bởi Vương Anh Tú 10/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA