YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Giả sử một đoạn nhiễm sắc thể có 5 gen A, B, C, D, E được phân bố ở 5 vị trí. Các điểm 1,2, 3,4, 5, 6 là các điểm trên nhiễm sắc thể thuộc vùng nối giữa 2 gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu đảo đoạn 1-5 thì sẽ làm thay đổi trật tự sắp xếp của 4 gen.

II.  Khi phiên mã, enzyme ARN polymerase sẽ trượt từ gen A đến hết gen E.

III. Nếu bị mất 1 cặp nucleotide ở vị trí 2 thì sẽ làm thay đổi cấu trúc của 4 gen.

IV. Nếu xảy ra đột biến mất một cặp nucleotide ở gen B thì sẽ làm thay đổi cấu trúc của các gen B, C, D và E.

V. Nếu đoạn 2-4 bị đứt ra và tiêu biến đi thì sẽ làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí đột biến cho đến cuối nhiễm sắc thể.

   A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

  bởi Bao Nhi 12/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • + Đảo đoạn 1=5 → Trật tự gen ABCD bị đổi thành DCBA → Ý I đúng

  + Ý II sai: phiên mã theo nhu cầu cơ thể, từng gen có số lần phiên mã khác nhau

  + Ý III sai: mất 1 cặp nucleotide ở vị trí 2 không làm thay đổi cấu trúc gen nào, vùng 2 không mang gen.

  + Ý IV sai: đột biến mất một cặp nucleotide ở gen B thì sẽ làm thay đổi cấu trúc gen B mà không thay đổi cấu trúc gen còn lại

  + Ý V sai: nếu đoạn 2- 4 bị đứt ra và tiêu biến đi thì sẽ mất 2 gen B và C còn các gen còn lại không ảnh hưởng cấu trúc.

    bởi trang lan 12/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA