YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Giả sử có hai quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 cặp gen có 2 alen A và a. Quần thể I có tần số alen A là 0,6; quần thể II có tần số alen a là 0,2.

Một số cá thể từ quần thể I đã di chuyển sang quần thể II và chiếm 15% số cá thể đang sinh sản ở quần thể mới. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể thuần chủng ở quần thể mới sau 4 thế hệ sinh sản ngẫu phối là bao nhiêu?

a. 0,23.

b. 0,26.

c,. 0,09.

d. 0,6458.

  bởi hai trieu 10/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Tần số alen của mỗi quần thể là:

  Quần thể I: A = 0,6; a = 0,4.

  Quần thể II: A = 0,8; a = 0,2.

  → Tần số các alen ở quần thể mới là:

  A = 0,6.0,15 + 0,8.0,85 = 0,77; a= 1-0,77 = 0,23.

  Sau 4 thế hệ ngẫu phối thì quần thể mới sẽ CBDT. Khi đó, tỉ lệ cá thể thuần chủng là: AA+aa=0,772+0,232 = 0,6458.

    bởi hành thư 11/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA