RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Nhà nước Âu Lạc ra đời vào thời gian nào?

Nhà nước Âu Lạc ra đời vào thời gian nào?Nhà nước Âu Lạc ra đời vào thời gian nào?

  bởi nguyễn Đức Bình Bình 26/12/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (18)

 • ra đời vào năm 207TCN
    bởi Nguyễn Hoài Nam 27/12/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Năm 207 trước công nguyên Thục Phán buộc Vua Hùng nhường ngôi cho mình.

    bởi tô nguyễn thảo my 29/12/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • năm 258 TCN

    bởi CLS. Quỷ một giò 29/12/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • năm 258 TCN

    bởi CLS. Quỷ một giò 29/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Theo hai bộ sử ký Đại Việt sử ký toàn thư (viết ở thế kỷ 15) và Đại Việt sử lược (viết ở thế kỷ 13), thì nhà nước Âu Lạc được Thục Phán (thủ lĩnh bộ tộc Âu Việt) thành lập vào năm 258 TCN sau khi đánh bại vị vua Hùng cuối cùng của nước Văn Lang, ông lên ngôi và lấy niên hiệu là An Dương Vương.

    bởi Nguyễn Thị Nga 02/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 207TCN
    bởi Sakura Miyuko 03/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vào năm 207 TCN

    bởi Nguyễn Trần Quốc An 08/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • năm 207 TCN

    bởi Trương Trúc Ngân 13/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vào năm 207 TCN nha bạn.

    bởi Đào Thị Phương Thúy 04/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Năm 207 TCN

    bởi Nguyễn Thị Hoài Thương 05/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nhà nước Âu Lạc được Thục Phán (thủ lĩnh bộ tộc Âu Việt) thành lập vào năm 258 TCN sau khi đánh bại vị vua Hùng cuối cùng của nước Văn Lang, ông lên ngôi và lấy niên hiệu là An Dương Vương.

    bởi Long Nguyễn 21/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Theo hai bộ sử ký Đại Việt sử ký toàn thư (viết ở thế kỷ 15) và Đại Việt sử lược (viết ở thế kỷ 13), thì nhà nước Âu Lạc được Thục Phán (thủ lĩnh bộ tộc Âu Việt) thành lập vào năm 258 TCN sau khi đánh bại vị vua Hùng cuối cùng của nước Văn Lang, ông lên ngôi và lấy niên hiệu là An Dương Vương.

  Tuy nhiên theo bộ sử ký của Tư Mã Thiên (quan nhà Hán) viết vào thế kỷ 1 TCN viết rằng, năm 218 TCN - hoàng đế nhà Tần - Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng sai tướng Đồ Thư mang 50 vạn quân xâm lược các bộ tộc Việt ở phương Nam. Người Việt cử người tuấn kiệt lên làm lãnh đạo chống lại và giành thắng lợi trước quân Tần - tướng Đồ Thư bị diệt, như vậy căn cứ vào bộ sử ký của Tư Mã Thiên thì thời gian hình thành Âu Lạc muộn hơn vào khoảng sau năm 218 TCN.

    bởi Khôi Thái Minh 30/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA