OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT

Nguyễn Thị Nga's Profile

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

01/01/1990

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 185
Điểm 892
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (189)

Điểm thưởng gần đây (210)

  • Nguyễn Thị Nga: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 22 năm
  • Nguyễn Thị Nga: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 22 năm
  • Nguyễn Thị Nga: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 16 năm
  • Nguyễn Thị Nga: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 16 năm
  • Nguyễn Thị Nga: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 16 năm
  • Nguyễn Thị Nga: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 16 năm
  • Nguyễn Thị Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 18 năm
  • Nguyễn Thị Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 20 năm
  • Nguyễn Thị Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 20 năm
  • Nguyễn Thị Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 20 năm
ON