ADMICRO
AMBIENT

Hỏi đáp về Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Hóa học 9

Banner-Video

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 9 Bài 31 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Danh sách hỏi đáp (19 câu):

Banner-Video
 • Hoà tan 16,8 g muối cacbonat của kim loại R (hoá trị 2) dung dịch sản phẩm thu được 4,8 lít khí ở điều kiên thường a) xác định nguyên tố R
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu số 3 giải hộ với

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
 • CÂU 1. Ô nguyên tố cho ta biết điều gì? Lấy ví dụ về 1 ô nguyên tố và nêu điều em biết về ô nguyên tố đó? ( 2 đ) CÂU 2. Bảng tuần hoàn gồm mấy chu kì? Nêu quy luật biến đổi của các nguyên tố trong cùng chu kì? (2đ) Lấy ví dụ về 1 chu kì và nêu quy luật biến đổi của các nguyên tố trong cùng chu kì? (2đ). CÂU 3. Bảng tuần hoàn gồm mấy nhóm, có những phân nhóm chính nào? Nêu quy luật biến đổi của các nguyên tố trong cùng nhóm? (2đ) Lấy ví dụ về 1 nhóm và nêu quy luật biến đổi của các nguyên tố trong cùng nhóm? (2đ)
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mk bài này với mk cảm ơn nhìu

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247
  Sơ lược ve bản Tuan hoan hoá học

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần cấu tạo bảng tuần hoàn gồm có nguyên tố chu kì nhóm sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong chu kì 2 3 và nhóm 17 ý nghĩa của bảng tuần hoàn biết vị trí suy ra cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố biết cấu tạo nguyên tử suy ra vị trí và tính chất của nguyên tố
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trả lời câu hỏi
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyên tố Y thuộc chu kì 3, nhóm VA. Y có bao nhiêu lớp?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho các nguyên tử có Z=6,7,11,12,13,14,15,17,19,20

  a/Xác đinh các giá trị p,n,e?Tên nguyên tố?

  b/Xác định vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn?

  c/Là kim loại, phi kim hay khí hiếm?Giải thích?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1.cho 2 nguyên tố R và X cùng 1 chu kì, chu kì nhỏ tạo ra với hidro hợp chất RHa, XHa (X>R)

  Tìm R và X biết trong công thức hợp chất muối tạo bởi 2 oxit của R và X phần trăm theo khối lượng của oxit xấp xỉ 53,33333%

   

   

  2. hợp chất X tạo nên 7 nguyên tử của 2 nguyên tố A, B. 0,1 mol X nặng 14,4 gam. A và B không cùng chu kì, không cùng nhóm, A là nguyên tố phổ biến thứ 3 trên vỏ trái đất. Khối lượng mol của A lớn hơn khối lượng mol B

  a) Tìm X

  b) Viết phương trình sản xuất A

   

  3. Nguyên tố R thuộc phân nhóm chính của bảng tuần hoàn hoá học tạo ra 2 chất clorua và 2 oxit. Khi hoá trị của R trong clorua và trong oxit bằng nhau thì tỉ số giữa các thành phần phần trăm của clo trong các clorua và của oxi trong các oxit lần lượt bằng 1 : 1,099 và 1 : 1,291

  Tìm R và hợp chất

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • M là 1 nguyên tố kim loại thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn . Để trung hòa hoàn toàn 200ml dung dịch hidroxit của KL M cần vùa đủ 200ml dd HCl 2,5M . Sau phản ứng đem cô cạn đ thì thu đc 52g muối khan

  a/ Tính nồng độ mol của dd hidroxit kim loại
  b/ Xác định kim loại M
  c/ Tính nồng độ mol của dd sau phản ứng
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Có một oxit sắt chưa rõ công thức. Chia oxit này làm hai phần bằng nhau :

  - Hòa tan hết phần 1 phải dùng 150 ml dung dịch HCl 3M

  - Cho một luồng CO dư đi qua phần II nung nóng, phản ứng xong thu được 8,4g sắt

  Tìm công thức oxit sắt trên.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Oxit của một nguyên tố có công thức chung là RO3 .Trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng

  a) Hãy xác định tên nguyên tố R

  b) Cho biết tính chất hoá học của nguyên tố R và so sánh tính chất của các nguyên tố trước và saunos trong cùng chu kì

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Viet cach doc ngan gon de thuoc va de hieu cua bang mot so nguyen to hoc

  minh dang can.Thanhkhihi

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoà tan hết hỗn hợp chất rắn gồm ca,CaC2,Al4C3 vào nước dư thu dược 3,36 lít hỗn hợp khí X có tỉ số hơi với H2 bằng 10.dẫn X qua ống đựng bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y,tiếp tục cho Y qua bình đụng dd brom dư thì có 0,784 lít hh khí Z có tỉ khối so với He bằng 6,5 thoát ra (dktc).khối lượng bình brom tăng thêm là bao nhiêu ???

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A tạo hợp chất khí AH

  Trong oxit cao nhất : %mA = 38,8%

  Tên A? tính chất đặc trưng??

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nung 14,7g KCO3 trong không khí tới lhi phản ứng hoàn toàn thu được 12 gam oxit của kim loại R.Hãy cho biết R là kim loại nào?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho một oxit kim loại chứa 85,22% kim loại về khối lượng .Cần dùng bao nhiêu gam dd H2SO10% ( axit loãng ) để vừa đủ hòa tan 10 gam axit đó 

  Trả lời giúp mk nhé

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hòa tan hòan tòan 5 gam hỗn hợp 2 kim lọai bằng dd HCl thu được 5,71 gam muối khan. tính thể tích của khí B

  Giải bài giúp mk nhé

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA