OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 147 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 147 sách GK Hóa lớp 9

Hoàn thành các câu sau đây bằng cách đặt những từ thích hợp vào chỗ trống:

a) Chất béo ... tan trong nước nhưng ... trong benzen, dầu hỏa.

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng ... este trong môi trường ... tạo ra ... và ...

c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng ... nhưng không phải là phản ứng ...

ADMICRO/lession_isads=0

Gợi ý trả lời bài 2

a) Chất béo không tan trong nước nhưng tan trong benzen, dầu hỏa.

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo ra gilxerol và các muối của axit béo.

c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng thủy phân nhưng không phải là phản ứng xà phòng hóa.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 147 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF