RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 9

Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 9

Có những oxit sau: H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO. Hãy cho biết những chất nào có thể điều chế bằng

a) phản ứng hoá hợp ? Viết phương trình hoá học

b) phản ứng phân huỷ ? Viết phương trình hoá học

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

a) Điều chế bằng phương pháp hoá hợp: H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO.

b) Điều chế bằng phương pháp phân huỷ: CuO, CO2, CaO, MgO.

Thí dụ:

CuCO3 to→ CuO + CO2

CaCO3 to→ CaO + CO2

MgCO3 to→ MgO + CO2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Nguyễn Phương Khanh

  Các anh chị ơi cho em hỏi làm sao phân biệt được 3 chất bột gồm CaO vs P2O5 vs K20

  Em cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hà trang

  Có hỗn hợp gồm CaO và CuO . Nêu phương pháp hóa học có thể tách riêng được CuO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Cho các chất khí sau bị lẫn hơi nước (khí ẩm): N, O2, CO2, SO2, NH3. Biết NH3 có tính chất hóa học của một bazơ tan.

  Khí ẩm nào được làm khô bằng:

  a) CaO

  b) H2SO4 (đặc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  1, Một loại đá vôi có 95% CaCO3 ; 1,28% MgCO3 còn lại là chất trơ không bị nhiệt phân hủy . Đem nung loại đá trên thấy khối lượng chất rắn giảm 40,22% . Tính % đá vôi bị phân hủy .

  ( CaCO3 ----> CaO + CO2

  MgCO3 ----> MgO + CO2 )

  2, Tìm công thức một oxit của lưu huỳnh biết rằng cứ 3 mol oxit đó thì có 3,6.10^24 nguyên tử oxi và 1,8.10^24 nguyên tử lưu huỳnh .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  hòa tan m gam Na2O vào nước thu được dd A. trung hòa dd A cần 200ml dd gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,25M . tính giá trị của m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau :

  \(K_2O,AL_2O_3,MgO,P_2O_5\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  oxit nào sau đây là oxit trung tính

  A-N2O B-N2O5 C-P2O5 D-Cl2O7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  1. Cho 15.3 gam oxit của kim loại hóa trị II vào nước thu được 200gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Hãy xác định công thức của oxit trên

  2 Cho 38.4 gam một oxit axit của phi kim X có hóa trị IV tác dụng vừa đủ với dd NaOH thu được 400gam dd muối nồng độ 18,9%. Xác định công thức của oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 vao 200ml dd HCl 3,5M : tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Nêu phương pháp nhận biết các oxit sau: P2O5, SiO2, Fe3O4, CuO, Na2O và Al2O3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Bài 1 : Nhận biết các chất rắn sau = pphh, CaO, Na2O,Fe2O3, SiO2, P2O5
  Bài 2 : Cho 100g dd KOH 15% td với Cuso4 10% , Tạo thành kết tủa a và dd b. Nung a đến kl không đổi, thu đc chắt răng c, tính kl c.

  Giúp em ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Khí N2 có lẫn các tạp chất: CO, CO2, H2 và hơi nước

  a. Làm thế nào để thu được N2 tinh khiết

  b. Làm thế nào để thu được CO2 tinh khiết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Bt1

  Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau ?

  a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na2O.

  b) Hai chất khí không màu là CO2 và O2.

  Viết các phương trình hóa học

  Bt2:

  Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học.

  a) CaO, CaCO3; b) CaO, MgO.

  Viết phương trình hóa học

  Bt3:

  200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3

  a) Viết các phương trình hóa học

  b) Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu.

  BT4:

  Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2O

  a) Viết phương trình hóa học

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

  c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA