ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 25.7 trang 35 SBT Hóa học 8

Bài tập 25.7 trang 35 SBT Hóa học 8

Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.7

Gọi công thức hóa học của oxit là: SxOy.

PTK của SxOy là: 32.x + 16.y (đvC)

Theo đề bài oxi chiếm 60% về khối lượng nên ta có:

\(\frac{{16y}}{{32x + 16y}} = \frac{{60}}{{100}} \to \frac{x}{y} = \frac{{640}}{{1920}} = \frac{1}{3} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 3
\end{array} \right.\)

Vậy công thức hóa học của oxit là SO3.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.7 trang 35 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • con cai

  giải đốt cháy hoàn toàn 15 gam photpho trong không khí.a, Tính thể tích không khí cần dùng (thể tích oxi bằng 1/2 thể tích không khí) và khối lượng sản phẩm thu đc

  b,để có lượng oxi như trên cần bao nhiêu gam KMnO4 biết khi sản xuất hao hụt mất 10%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Thanh Trà

  giải đốt cháy hoàn toàn 15 gam photpho trong không khí. Tính thể tích không khí cần dùng (thể tích oxi bằng 1/2 thể tích không khí) và khối lượng sản phẩm thu đc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 có trong 1mkhí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Oxit của một nguyên tố có hoá tri II chứa 20% oxi (về khối lương). Công thức hoá học của oxit đó là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Thuy Kim

  Biết tỉ lệ khối lượng của hai nguyên tố nhôm và oxi trong nhôm oxit bằng 4,5: 4. Tìm công thức hoá học của nhôm oxit 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA