ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 25.2 trang 35 SBT Hóa học 8

Bài tập 25.2 trang 35 SBT Hóa học 8

Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp ?

a) 4Al + 3Ot⟶ 2Al2O3

b) Fe + H2O t⟶ FeO + H2

c) CaCOt⟶ CaO + CO2

d) SO3  + H2O → H2SO4

e) CaO + CO→ CaCO3

f) CaO + H2O → Ca(OH)2

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.2

Các phản ứng là phản ứng hóa hợp: a, d, e, f

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.2 trang 35 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA