YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 10.6 trang 17 SBT Hóa học 11

Bài tập 10.6 trang 17 SBT Hóa học 11

Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

Ca(PO4)2 + SiO2 + than hoạt tính, 1200oC → X

X + Ca, to → Y

Y + HCl → PH3

PH3 + O2 dư, to → Z

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.6

(1) Ca3(PO4)+ 3SiO2 + 5C → 2P + 3CaSiO+ 5CO  (đk: 1200oC)

X là P

(2) 2P + 3Ca to→ Ca3P2

Y là Ca3P2

(3) Ca3P2 + 6HCl → 3CaCl2 + 2PH3

(4) 2PH3 + 4O2 to→ P2O5 + 3H2O

Z là P2O5

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.6 trang 17 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA