RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 10.5 trang 17 SBT Hóa học 11

Bài tập 10.5 trang 17 SBT Hóa học 11

Xác định số oxi hoá của photpho trong các hợp chất và ion sau đây :

PH3, PO43−, H2PO4-, HPO42−, P2O3, PCl5, HPO3, H4P2O7.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.5

Số oxi hoá của photpho trong các hợp chất và ion:

PH3: -3

PO43−: +5

H2PO4-: +5

HPO42−: +5

P2O3: +3

PCl5: +5

HPO3: +5

H4P2O7: +5

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.5 trang 17 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Nguyễn Trà Giang

  các bạn cho mk hỏi:haha 

  trong khi thực hành hóa học để loại bỏ khí phootpho trắng người ta dẫn nó vào đâu vậy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thùy trang

  Cho 7,1g P2O5 tdụng với 100ml dd NaOH 2.5M. Tính m muối tạo thành.?

  A.13.5 
  B.15.3 
  C.16.3 
  D.35.5

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA