YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 10.5 trang 17 SBT Hóa học 11

Bài tập 10.5 trang 17 SBT Hóa học 11

Xác định số oxi hoá của photpho trong các hợp chất và ion sau đây :

PH3, PO43−, H2PO4-, HPO42−, P2O3, PCl5, HPO3, H4P2O7.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.5

Số oxi hoá của photpho trong các hợp chất và ion:

PH3: -3

PO43−: +5

H2PO4-: +5

HPO42−: +5

P2O3: +3

PCl5: +5

HPO3: +5

H4P2O7: +5

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.5 trang 17 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Dương Minh Tuấn

  Mọi người giải hộ mình 3 câu này nha. Cảm ơn mọi người (Arigato)

  Câu 1: cho 30g hỗn hợp Cu và CuO vừa đủ dung dịch HNO3 sau phản ứng thu được 6,72 lít NO (đktc). Tính % muối chất trong hỗn hợp ban đầu?

  Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 3,1g P trong O2 dư sau phản ứng thu được cho qua 120ml dunG dịch NaOH 1M. Tinh m muối thu được?

  Câu 3: cho 320ml dung dịch NaOH 1M vào 100ml dung dịch H3PO4 1M. Tính m muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  bach hao

  Cho 6,5g photpho phản ứng với oxi

  a> Viết phương tình hóa học và gọi tên sản phẩm

  b>Tính khối lượng sản phẩm tạo thành

  c> Tính V02

  d> Cho 10g photpho. Tính tỉ lệ hao hụt.

  (Biết P= 31; O= 16)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  những ứng dụng của photpho xuất phát từ tính chất gì của photpho ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA