YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 5 trang 62 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 62 SGK Hóa học 11 nâng cao

Để trung hòa hoàn toàn dung dịch thu được khi thủy phân 4,54g photpho trihalogenua cần 55ml dung dịch natri hiđroxit 3M. Xác định công thức của photpho trihalogenua đó, biết rằng phản ứng thủy phân tạo ra hai axit, trong đó có axit H3PO4 là axit hai nấc.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Photpho trihalogenua PX3, khối lượng mol nguyên tử của X là X, đặt số mol PX3 là x mol, nNaOH = 3.0,055 = 0,165 mol

PX3  +  3H2O →  H3PO4 + 3HX  (1)

 x                         x           3x

H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO3 + 2H2O  (2)

 x                 2x

HX + NaOH → NaX + H2O  (3)

 3x       3x

Từ (1) ,(2) và (3) ⇒ 2x + 3x = 0,165 ⇒ x = 0,033

Ta có: 0,033(31 + 3X) = 4,54 ⇒ X = 35,5 (g/mol)

Vậy X là Cl.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 62 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA