YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 3 trang 62 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 62 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

A là P; B là Ca3P2; C là PHvà D là P2O5

Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C → 3CaSiO3 + 2P + 5CO   (đk: 1200oC)

3Ca + 2P → Ca3P2

Ca3P+ 6HCl → 3CaCl2 + 2PH3

PH3 + O→ P2O5 + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 62 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA