RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1 trang 62 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 62 SGK Hóa học 11 nâng cao

Tạo sao photpho trắng và photpho đỏ lại khác nhau về tính chất vật lí? Trong điều kiện nào thì photpho trắng chuyển thành photpho đỏ và ngược lại?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

- Photpho trắng và photpho đỏ lại khác nhau về tính chất vật lí là do photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể phân tử, còn photpho đỏ có cấu trúc polime. Khi đun nóng đến 250oC không có không khí photpho trắng chuyển thành photpho đỏ.

- Khi làm lạnh hơi photpho đỏ ngưng tụ lại thành photpho trắng.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 62 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA