YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 6 trang 62 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 62 SGK Hóa học 11 nâng cao

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vủa đủ với dung dịch NaOH 32,0% tạo ra muối Na2HPO4

a) Viết Phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng.

c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O

Câu b:

Theo PT ta có: nNaOH = 2. nP2O5 = 0,4 mol

Khối lượng NaOH 32% đã dùng:

mdd NaOH = 50 gam

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

mdd = mP2O5 + mdd NaOH = 0,1.142 + 50 = 64,2 gam

Nồng độ % dung dịch Na2HPO4 là:

C%Na2HPO4 = 44,24%

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 62 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA