OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 35 SBT Địa lí 9

Bài tập 4 trang 35 SBT Địa lí 9

Cho các ngành dịch vụ sau:

Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, sửa chữa, dịch vụ các nhân công cộng, giao thông vận tải, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa, bảo hiểm, quản lí Nhà nước, bưu chính – viễn thông, tư vấn.

Hãy sắp xếp các ngành dịch vụ đã cho vào bảng sau cho đúng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Dịch vụ tiêu dùng Dịch vụ sản xuất Dịch vụ công cộng
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, sửa chữa, , dịch vụ các nhân công cộng giao thông vận tải, tài chính, bưu chính – viễn thông, tư vấn. giáo dục, y tế, văn hóa, bảo hiểm, quản lí Nhà nước, bảo hiểm

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 35 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF