OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 66 SBT Địa lí 9

Bài tập 2 trang 66 SBT Địa lí 9

Dựa vào bảng 27:

Bảng 27. SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ NĂM 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

  Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ
Nuôi trồng 97,122 77,850
Khai thác 252,678 684,974

a) Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thủy sản nuôi trồng và sản lượng khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010.

b) Em hãy nhận xét theo yêu cầu cụ thể dưới đây:

- Về sản lượng thủy sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp….lần Dyên hải Nam Trung Bộ.

- Về sản lượng thủy sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng….% Dyên hải Nam Trung Bộ.

Lời giải:

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) 

Giải sách bài tập Địa Lí 9 | Giải sbt Địa Lí 9

Biểu đồ biểu diễn sản lượng thủy sản nuôi trồng và sản lượng khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010.

b)

- Về sản lượng thủy sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp 1,2 lần Dyên hải Nam Trung Bộ.

- Về sản lượng thủy sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng 36,8 % Dyên hải Nam Trung Bộ.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 66 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON