OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 41 SBT Địa lí 9

Bài tập 1 trang 41 SBT Địa lí 9

Cho bảng 16:

Bảng 16. CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990-2010

(Đơn vị: %)

Khu vực kinh tế 1990 1991 1995 1997 2000 2002 2010
Nông - lâm - ngư nghiệp 38,7 40,5 27,2 25,8 24,5 24,5 24,5
Công nghiệp – xây dựng 22,7 23,8 23,8 32,1 36,7 38,5 41,64
Dịch vụ 38,6 35,7 44,0 42,1 38,8 38,5 37,78

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990-2010.

b) Sự giảm mạnh khu vực nông – lâm – ngư nghiệp nói lên điều gì?

c) Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh? Thực tế này phản ánh điều gì? 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

a)

Giải sách bài tập Địa Lí 9 | Giải sbt Địa Lí 9

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990-2010.

b) Trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990-2010, ngành nông- lâm- ngư nghiệp giảm mạnh từ 38,7% (năm 1990) xuống 20,58% (năm 2010). Như vậy nền kinh tế của nước ta đang dần chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu sang nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

c) Trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990-2010, ngành công nghiệp- xây dựng tăng mạnh từ 22,7% (năm 1990) lên 41,64% (năm 2010). Chứng tỏ trong công cuộc phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta đạt được nhiều thành tựu.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 41 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Đan Nguyên

  xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  1) Chình bày sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới

  2) Tình hình gia tăng dân số của nước ta thời kỳ 1999 và 2007

  3) Nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta năm 1999 và 2007 qua tháp dân số và bảng số liệu , giải thích nguyên nhân

  4) Nêu đặc điểm quá trình đô thị hóa ở nước ta

  5)Dựa vào Atlat để xác định các đô thị lớn

  Mong anh chị giúp em làm đề cương kiểm tra 1 tiết em đang cần gấp ạ em cảm ơn rất nhiều !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Lê Tấn Vũ

  1) Chình bày sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới

  2) Tình hình gia tăng dân số của nước ta thời kỳ 1999 và 2007

  3) Nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta năm 1999 và 2007 qua tháp dân số và bảng số liệu , giải thích nguyên nhân

  4) Nêu đặc điểm quá trình đô thị hóa ở nước ta

  5)Dựa vào Atlat để xác định các đô thị lớn

  Mong anh chị giúp em làm đề cương kiểm tra 1 tiết em đang cần gấp ạ em cảm ơn rất nhiều !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON