ON
ON
YOMEDIA
04NONE

Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 24 Biển và đại dương

Banner-Video
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 73%
  • B. 69%
  • C. 85%
  • D. 97%
  • A. Nước sông hòa tan các loại muối từ đất đá trong lục địa đưa ra
  • B. Sinh vật sống trong các biển và đại dương đưa ra
  • C. Động đất núi lửa ngầm dưới đấy biển và đại dương sinh ra
  • D. Hoạt động kiến tạo dưới biển và đại dương sinh ra
 •  
   
  • A. 31%
  • B. 32%
  • C. 33%
  • D. 34%
  • A. 25% đến 30%
  • B. 15% đến 20%
  • C. 20% đến 25 %
  • D. 10% đến 15 %
 • ADMICRO
  • A. Biển kín, có nguồn nước sông phong phú
  • B. Nhiều sông đổ vào, độ bốc hơi rất lớn
  • C. Biển đóng băng quanh năm
  • D. Biển rất ít mưa độ bốc hơi lớn
  • A. 33%
  • B. 35%
  • C. 41%
  • D. 47%
 • UREKA
  • A. Biển có độ bốc hơi lớn và có nhiều sông đổ vào
  • B. Biển rất ít mưa, độ bốc hơi lớn
  • C. Biển có ít sông chảy vào, độ bốc hơi lớn
  • D. Biển kín, có nguồn nước sông phong phú
  • A. Sự thay đổi áp suất của khí quyển
  • B. Gió
  • C. Các thiên thể chuyển động xung quanh
  • D. Chuyển động dòng khí xoáy
  • A. Động đất ngầm dưới đáy biển
  • B. Sự thay đổi áp suất của khí quyển
  • C. Chuyển động của dòng khí xoáy
  • D. Bão, lốc xoáy
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
NONE
ON