OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 14 Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 14 về Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo) online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 200m → 500m
  • B. 100m → 400m
  • C. 100m → 300m
  • D. 200m → 400m
  • A. 400m
  • B. Trên 500m
  • C. 500m 
  • D. 1000m
 •  
   
  • A. Trên 200m
  • B. Dưới 200m
  • C. 500m
  • D. 200m
  • A. Dạng địa hình chuyển tiếp giữa bình nguyên và núi
  • B. Dạng bát úp, đỉnh tròn, sườn thoai thoải.
  • C. Khu vực nổi tiếng: Vùng trung du Phú Thọ, Thái Nguyên…
  • D. A, B, C
 • ADMICRO
  • A. 2 loại
  • B. 3 loại
  • C. 4 loại
  • D. 5 loại
NONE
OFF