ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 4 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 4 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 6

Đánh dấu × vào ô ý em cho là đúng hoặc sai.

Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.

☐ Đúng                                 ☐ Sai 

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.

☐ Đúng                                ☒ Sai

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON