OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 31 SBT Địa lí 6

Giải bài 2 tr 31 sách BT Địa lớp 6

Dựa vào hình 24 trang 28 SGK và hình 9, hãy cho biết: ở vĩ độ nào có một ngày dài 24 giờ, ở vĩ độ nào có một đêm dài 24 giờ. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Ngày 22/6: các địa điểm ở vĩ độ 66o33’B có ngày dài 24 giờ, vĩ độ 66o33’N có đêm dài 24 giờ.
  • Ngày 22/12: các địa điểm ở vĩ độ 66o33’B có đêm dài 24 giờ, vĩ độ 66o33’N có ngày dài 24 giờ.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 31 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
MGID
ON