OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 33 SBT Địa lí 6

Giải bài 1 tr 33 sách BT Địa lớp 6

Dựa vào hình 9, hãy:

  • Cho biết sự thay đổi thời gian chiếu sáng trong các ngày 22 – 6, 21 – 3, 23 – 9 và 22 – 12 ở các khu vực chí tuyến và xích đạo.
  • Nhận xét chung về sự thay đổi số giờ chiếu sáng và góc chiếu sáng từ Xích đạo về hai cực.

Giải sách bài tập Địa Lí 6 | Giải sbt Địa Lí 6 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Sự thay đổi thời gian chiếu sáng trong các ngày 22 – 6, 21 – 3, 23 – 9 và 22 – 12 ở các khu vực chí tuyến và xích đạo:
    • Ở chí tuyến: ngày 21/3 và 23/9 có ngày đêm bằng nhau; ngày 22/6 có ngày dài hơn đêm ở chí tuyến Bắc, đêm dài hơn ngày ở chí tuyến Nam; ngày 22/12 có ngày ngắn hơn đêm ở chí tuyến Bắc và ngày dài hơn đêm ở chí tuyến Nam.
    • Xích đạo luôn luôn có ngày đêm dài bằng nhau.
  • Từ xích đạo về hai cực: số giờ chiếu sáng ngày – đêm chênh lệch nhau ngày càng lớn và góc chiếu sáng trong ngày giảm dần.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 33 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
MGID
OFF