OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 32 SBT Địa lí 6

Giải bài 2 tr 32 sách BT Địa lớp 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Từ 66o33’ trở về hai cực là khu vực có ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ.

  • Đúng
  • Sai 
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Từ 66o33’ trở về hai cực là khu vực có ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ - Đúng.

⇒ Đáp án: Đúng

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 32 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
MGID
OFF