RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 2 trang 19 SGK Địa lý 6

Giải bài 2 tr 19 sách GK Địa lớp 6

Người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bàn đồ bàng các loại kí hiệu nào?

ANYMIND

Gợi ý trả lời bài 2

Người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ bằng 3 loại kí hiệu:

  • Kí hiệu điểm.
  • Kí hiệu đường.
  • Kí hiệu diện tích.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 19 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA