RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI

Bài tập 2 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 2 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 6

Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai của các câu sau:

Để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ người ta thường sử dụng kí hiệu điểm.

☐ Đúng                                     ☐ Sai

Để thể hiện các sân bay, hải cảng trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu đường.

☐ Đúng                                     ☐ Sai

Để thể hiện ranh giới các tỉnh trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu diện tích.

☐ Đúng                                     ☐ Sai 

ANYMIND
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ người ta thường sử dụng kí hiệu điểm.

☒ Đúng                                     ☐ Sai

Để thể hiện các sân bay, hải cảng trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu đường.

☐ Đúng                                     ☒ Sai

Để thể hiện ranh giới các tỉnh trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu diện tích.

☐ Đúng                                     ☒ Sai

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

YOMEDIA