RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI

Bài tập 4 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 4 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6

Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai.

Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc:

☐ Đúng                                 ☐ Sai 

ANYMIND
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc:

☒ Đúng                                    ☐ Sai

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

YOMEDIA