YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 4 trang 21 SBT Địa lí 6

Giải bài 4 tr 21 sách BT Địa lớp 6

Hãy cho biết:

  • Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào?
  • Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào? 
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Ta có:

  • Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ càng dốc.
  • Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ càng thoải.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 21 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA