OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Địa lí 10 Kết nối tri thức Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ


Dịch vụ là gì? Ngành dịch vụ có vai trò như thế nào trong đời sống? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến ngành dịch vụ? Cùng HOC247 giải đáp các thắc mắc về ngành dịch vụ thông qua nội dung của bài giảng Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ trong chương trình Địa lí 10 Kết nối tri thức. Mời các em cùng tham khảo!

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Cơ cấu

- Dịch vụ là những hoạt động mang tính xã hội, tạo ra các sản phẩm phần lớn là vô hình (phi vật chất) nhằm thoả mãn các nhu cầu trong sản xuất và đời sống của con người.

- Khu vực dịch vụ có cơ cấu ngành hết sức đa dạng và phức tạp. 

- Người ta thường chia dịch vụ thành ba nhóm sau đây:

1.2. Vai trò

- Vai trò về kinh tế:

+ Dịch vụ giúp các hoạt động sản xuất, phân phối diễn ra một cách thông suốt, đạt hiệu quả cao và giảm rủi ro.

+ Dịch vụ thúc đầy sự phân công lao động, hình thành cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế hợp lí, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

+ Dịch vụ góp phần tăng thu nhập quốc dân cũng như thu nhập của cá nhân trong xã hội.

- Các vai trò khác:

+ Về mặt xã hội, dịch vụ giúp cho các lĩnh vực của đời sống xã hội và sinh hoạt công cộng diên ra thuận lợi, nâng cao đời sống con người.

+ Về mặt môi trường, dịch vụ góp phần khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

+ Dịch vụ giúp tăng cường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

1.3. Đặc điểm

- Sản phẩm dịch vụ phần lớn là phi vật chất.

- Quá trình sản xuất (cung cấp) dịch vụ và tiêu dùng (hưởng thụ) dịch vụ thường diễn ra đồng thời.

- Sự phát triển của khoa học - công nghệ đã làm thay đổi hình thức, cơ cấu, chất lượng của ngành dịch vụ.

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố

* Các nhân tố ảnh hưởng:

Có 3 nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ như hình dưới đây:

* Tác động của các nhân tố:

Các nhân tố ảnh hưởng đã có những tác động đến ngành dịch vụ như nội dung của bảng sau:

Bảng Tác động của các nhân tố ảnh hưởng

Nhân tố  Tác động
Vị trí địa lí Thu hút vốn đầu tư, nguồn lao động chất lượng cao, tiếp cận thị trường bên ngoài, thực hiện toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế
Nhân tố tự nhiên

Tác động trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của một số loại hình dịch vụ: địa hình, khí hậu tác động trực tiếp tới hoạt động của giao thông vận tải và du lịch...

Nhân tố kinh tế - xã hội  Có ý nghĩa quan trọng nhất tới sự phát triển và phân bố dịch vụ
+ Trình độ phát triển kinh tế 

Quyết định đến định hướng phát triển, trình độ phát triển, quy mô của dịch vụ.

+ Đặc điểm dân số, lao động  Tốc độ phát triển, cơ cấu, mạng lưới dịch vụ
+ Vốn đầu tư, khoa học - công nghệ  Quy mô, trình độ phát triển dịch vụ
+ Thị trường Hướng phát triển, tốc độ và quy mô phát triển dịch vụ
ADMICRO

Bài tập minh họa

Bài tập 1: Dịch vụ là gì? Dịch vụ gồm những nhóm ngành nào? Dịch vụ có đặc điểm và vai trò như thế nào? Các nhân tố nào có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ?

Hướng dẫn giải:

- Khái niệm: Là những hoạt động mang tính xã hội, tạo ra các sản phẩm phần lớn là vô hình nhằm thoả mãn các nhu cầu trong sản xuất và đời sống của con người.

- Các nhóm ngành của dịch vụ: Dịch vụ kinh doanh, tiêu dùng và dịch vụ công.

- Vai trò: Dịch vụ giúp các hoạt động sản xuất, phân phối diễn ra một cách thông suốt, đạt hiệu quả cao và giảm rủi ro, thúc đẩy sự phân công lao động, góp phần tăng thu nhập quốc dân,…

- Đặc điểm: Sản phẩm dịch vụ phần lớn là phi vật chất. Quá trình sản xuất (cung cấp) dịch vụ và tiêu dùng (hưởng thụ) dịch vụ thường diễn ra đồng thời.

- Các nhân tố ảnh hưởng: Vị trí địa lí, nhân tố tự nhiên và nhân tố kinh tế - xã hội.

Bài tập 2: Nhân tố tự nhiên có tác động như thế nào đến dịch vụ?

Hướng dẫn giải:

Tác động trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của một số loại hình dịch vụ: địa hình, khí hậu tác động trực tiếp tới hoạt động của giao thông vận tải và du lịch...

ADMICRO

Luyện tập

Học xong bài này các em cần biết:

- Nêu được cơ cấu, vai trò và đặc điểm của ngành dịch vụ

- Trình bày được tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ

3.1. Trắc nghiệm Bài 33 Địa lí 10 KNTT

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Địa lí 10 Kết nối tri thức Chương 12 Bài 33 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK Bài 33 Địa lí 10 KNTT

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Địa lí 10 Kết nối tri thức Chương 12 Bài 33 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Mở đầu trang 91 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Câu hỏi mục 1 trang 91 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Câu hỏi mục 2 trang 91 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Câu hỏi mục 3 trang 92 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Câu hỏi mục 4 trang 92 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Luyện tập trang 92 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Vận dụng trang 92 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài tập 1 trang 79 SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài tập 2 trang 80 SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài tập 3 trang 80 SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài tập 4 trang 80 SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài tập 5 trang 81 SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Hỏi đáp Bài 33 Địa lí 10 KNTT

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Địa lí HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

NONE
OFF