OFF
OFF
ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Địa lí 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp


Hoc 247 giới thiệu đến các em bài Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp​ hi vọng đây không chỉ là tài liệu giúp các em học sinh trong học tập mà giúp cho quý thầy cô trong quá trình chuẩn bị bài giảng

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp

1. Vai trò

 • Là một ngành sx vật chất không thể thay thế được:
 • Cung cấp lương thực, thực phẩm.
 • Nguyên liệu cho công nghiệp.
 • Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ.
 • Hiện nay 40% số lao động thế giới tham gia hoạt động nông nghiệp, chiếm 4% GDP toàn cầu.
 • Ở các nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu vì: Liên quan đến việc làm, thu nhập, và đời sống của đa số dân cư; Đảm bảo nhu cầu lương thực cho nhân dân. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng, đặc biệt đối với sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội.

2. Đặc điểm

a. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và  không thể thay thế: cần phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí, tiết kiệm.

b. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi: cần phải hiểu biết và tôn trọng quy luật sinh học.

c. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ: Cần phải  xây dựng cơ cấu hợp lí, đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành dich vụ, làng nghề,.. tận dụng thời gian dỗi.

d. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên vì đối tượng là cây trồng, vật nuôi.

e. Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp

1. Nhân tố tự nhiên

 • Đất: Ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, năng xuất, phân bố cây trồng vật nuôi.
 • Khí hậu, nước: Ảnh hưởng đến thời vụ, cơ cấu, khả năng xen canh tăng vụ, mức ổn định của sản xuất nông nghiệp.
 • Sinh vật: Ảnh hưởng mức độ phong phú của giống cây trồng vật nuôi, khả năng cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

2. Nhân tố kinh tế xã hội

 • Dân cư, lao động ảnh hưởng đến cơ cấu, sự phân bố cây trồng, vật nuôi (là lực lượng lao động, tiêu thụ, quan trọng để phát triển nông nghiệp).
 • Sở hữu ruộng đất: Ảnh hưởng đến đường lối phát triển, các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
 • Tiến bộ khoa học kĩ thuật: Ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, sản lượng.
 • Thị trường tiêu thụ: Ảnh hưởng đến giá cả, điều tiết sản xuất, hướng chuyên môn hóa.

1.3. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

 • Vai trò: Tạo những tiền đề cần thiết nhằm sử dụng hợp lí các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hôi.

1. Trang trại

 • Hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa thay thế kinh tế tiểu nông.
 • Mục đích: Sản xuất hàng hóa
 • Cách tổ chức quản lí: chuyên môn hóa, thâm canh, ứng dụng KHKT, thuê nhân công lao động.

2. Vùng nông nghiệp

 • Là hình thức cao nhất, là lãnh thổ nông nghiệp tương đối đồng nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nhằm phân bố hợp lí cây trồng vật nuôi, hình thành vùng chuyên môn hóa nông nghiệp.
RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

2. Luyện tập và củng cố

Học bài này các em cần nắm:

 • Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp
 • Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp
 • Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 27 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4 - Câu 10: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Địa lý 10 Bài 27 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 106 SGK Địa lý 10

Bài tập 2 trang 106 SGK Địa lý 10

Bài tập 3 trang 106 SGK Địa lý 10

Bài tập 1 trang 74 SBT Địa lí 10

Bài tập 2 trang 74 SBT Địa lí 10

Bài tập 3 trang 74 SBT Địa lí 10

Bài tập 4 trang 75 SBT Địa lí 10

Bài tập 5 trang 75 SBT Địa lí 10

Bài tập 6 trang 76 SBT Địa lí 10

Bài tập 1 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 2 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 2 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 3 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 10

3. Hỏi đáp Bài 27 Địa lí 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Địa lí HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

MGID
ON