OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Địa lí 10 Kết nối tri thức Bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế


Thông qua nội dung bài giảng của Các nguồn lực phát triển kinh tế nằm trong chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức sẽ giúp các em tìm hiểu về các nguồn lực tác động đến sự phát triển kinh tế. Nội dung chi tiết mời các em tham khảo nội dung dưới đây!

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm

Nguồn lực phát triển kinh tế của một lãnh thổ là sức mạnh tổng hợp được tích luỹ từ:

- Vị trí địa lí, lịch sử-văn hoá, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, các tài sản hiện có và tiềm năng của những tài sản hình thành trong tương lai.

- Nguồn lực từ bên ngoài có thể huy động nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của lãnh thổ đó.

1.2. Phân loại

- Nguồn lực phát triển kinh tế rất đa dạng như sơ đồ dưới đây:

- Phân loại theo nguồn gốc

+ Vị trí địa lí, tự nhiên

+ Kinh tế - xã hội

- Phạm vi lãnh thổ

+ Bên trong

+ Bên ngoài lãnh thổ

1.3. Vai trò của nguồn lực

- Mỗi nguồn lực có vai trò nhất định đối với phát triển kinh tế. Ở mỗi ngành, mỗi giai đoạn phát triển, các nguồn lực có mức độ tác động đến phát triển kinh tế khác nhau.

- Các nguồn lực bên trong:

+ Vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế của một lãnh thổ.

+ Một số tác động của nguồn lực bên trong

Nguồn lực

Tác động

Vị trí địa lí

Tạo điều kiện thuận lợi hay gây khó khăn trong việc trao đổi, hợp tác cùng phát triển giữa các lãnh thổ, đặc biệt trong xu thế hội nhập của nền kinh tế

Nguồn lực tự nhiên

Là yếu tố đầu vào để sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ giúp phát triển kinh tế. Sự đa dạng về tài nguyên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển

Nguồn kinh tế - xã hội

Đóng vai trò trực tiếp và vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một lãnh thổ đặc biệt là nguồn lao động

- Các nguồn lực từ bên ngoài lãnh thổ: Việc tận dụng, thu hút vốn đầu tư, nguồn nhân lực, tri thức và sản phẩm khoa học-công nghệ, thị trường từ bên ngoài lãnh thổ,... sẽ tạo thêm sức mạnh cho sự phát triển kinh tế, đặc biệt trong thời kì kính tế tri thức và các xu hướng hợp tác hoá, quốc tế hoá ngày càng mở rộng.

⇒ Kết hợp giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực từ bên ngoài một cách hợp lí, sẽ giúp phát triển kinh tế của một lãnh thổ diễn ra nhanh và bền vững.

ADMICRO

Bài tập minh họa

Bài tập 1: Tại sao dân cư phân bố không đồng đều thường có xu hướng tập trung vào các đô thị?

Hướng dẫn giải:

- Phân bố dân cư chịu tác động tổng hợp của hàng loạt nhân tố từ tự nhiên đến kinh tế - xã hội. Các nhân tố này không tác động riêng lẻ mà kết hợp với nhau -> Dân cư phân bố không đồng đều.

- Các đô thị là khu vực có nhiều thuận lợi để định cư, kinh tế phát triển -> Thu hút được nhiều dân cư đến sinh sống và làm việc, là nơi tập trung đông dân.

Bài tập 2: Kể tên một số nguồn lực bên trong tác động đến sự phát triển kinh tế?

Hướng dẫn giải:

- Vị trí địa lí (vị trí tự nhiên, kinh tế, chính trị)

- Nguồn lực tự nhiên (đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản, biển,...)

- Nguồn lực kinh tế - xã hội (vốn, chính sách phát triển, lịch sử - văn hoá, nguồn lao động, thị trường,...)

ADMICRO

Luyện tập

Học xong bài này các em cần biết:

- Nêu được khái niệm nguồn lực phát triển kinh tế

- Trình bày được vai trò của các dạng nguồn lực tác động đến kinh tế

3.1. Trắc nghiệm Bài 21 Địa lí 10 KNTT

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Địa lí 10 Kết nối tri thức Chương 9 Bài 21 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK Bài 21 Địa lí 10 KNTT

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Địa lí 10 Kết nối tri thức Chương 9 Bài 21 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Mở đầu trang 63 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Câu hỏi mục 1 trang 63 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Câu hỏi mục 2 trang 63 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Câu hỏi mục 3 trang 64 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Luyện tập trang 64 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Vận dụng trang 64 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài tập 1 trang 54 SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài tập 2 trang 55 SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài tập 3 trang 55 SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài tập 4 trang 55 SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Hỏi đáp Bài 21 Địa lí 10 KNTT

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Địa lí HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

NONE
OFF