YOMEDIA
AMBIENT

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 Các loại vải thường dùng trong may mặc

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 về Các loại vải thường dùng trong may mặc online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Một số chất hóa học lấy từ gỗ, tre, dầu mỏ, than đá... 
  • B. Sợi bông, lanh, đay, gai...
  • C. Kén tằm, sợi len,... 
  • D. Lông cừu
  • A. Vải sợi pha
  • B. Vải sợi nhân tạo
  • C. Vải sợi thiên nhiên
  • D. Vải sợi tổng hợp
 •  

   

   
   
  • A. Ít thầm mồ hôi, ít bị nhàu
  • B. Giặt mau khô, hút ẩm thấp
  • C. Hút ẩm cao, giặt lâu khô
  • D. Ít thấm mồ hôi, khi đốt tro vón cục
  • A. Vò vải
  • B. Vò vải, đốt sợi vải
  • C. Đốt sợi vải
  • D. Vò vải, đốt sợi vải, đọc thành phần sợi vải
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Sợi bông, lanh, đây, gai
  • B. Sợi visco, axêtat
  • C. Sợi nilon, polyeste
  • D. Sợi polyeste; dầu mỏ, than đá
  • A. Vải sợi thiên nhiên và vải sợi nhân tạo
  • B. Vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp
  • C. Vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng hợp
  • D. Vải sợi pha và vải sợi hóa học
  • A. Vải sợi bông
  • B. Vải tơ tằm
  • C. Vải xatanh
  • D. Vải nilon
  • A. Vải sợi pha
  • B. Vải sợi tổng hợp
  • C. Vải nhân tạo
  • D. Vải sợi bông
  • A. Gỗ, tre, than đá
  • B. Dầu mỏ, than đá
  • C. Than đá, tre, nứa
  • D. Gỗ, tre, nứa                                  
  • A. Từ sợi pha
  • B. Từ các dạng sợi do con người tạo ra
  • C. Từ sợi cây đay
  • D. Từ sợi tơ tằm
YOMEDIA