ON
ON
YOMEDIA
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Công nghệ 10 Bài 56: Thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh


Mục tiêu của Bài 56: Thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh dưới đây nhằm giúp các em học sinh có thể xác định được kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp kế hoạch bán hàng, thị trường tiêu thụ, kế hoạch mua hàng. Qua đó, các em có thể có thể vận dụng kinh doanh sản xuất ở địa phương mình.

Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học . Chúc các em học tốt !

ADSENE-AMBIENT/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Xác định kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình:

Tình huống: Kinh doanh ăn uống bình dân.

 • Doanh thu bán hàng:

  • Sáng: 100 x 5.000 đ = 500.000 đồng

  • Trưa: 200 x 5.000 đ = 1000.000 đồng

  • Giải khát: 100 x 3.000 đ = 300.000 đồng

⇒ Tổng doanh thu: 1.800.000 đồng

 1. Chi phí trả công lao động cho nhân viên nấu ăn và phục vụ: 180.000 đồng

 2. Nhu cầu vốn kinh doanh (Chi phí mua hàng): 900.000 đồng

1.2. Xác định kế hoạch kinh doanh cho gia đình:

Tình huống: Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

a. Tổng mức bán:           109.000.000 đồng

 • Thị trường địa phương:  60.000.000 đồng

 • Thị trường khác:            49.000.000 đồng

b. Xác định mức bán hàng ở từng thị trường

 • Thị trường địa phương:

20.106+106+ 30.106= 60.106 đ

 • Thị trường lân cận: 10.106+15.106= 25.106đ

 • Thị trường khác: 24.106 đ

c. Tổng giá trị mua:         81.000.000 đồng

d. Mua từng mặt hàng 

 • Hàng A: 

  • Cơ sở 1: 20.000.000 đồng x 60% = 12.000.000 đồng

  • Cơ sở 2: 20.000.000 đồng x 40% = 8.000.000 đồng

 • Hàng B: 

  • Cơ sở 1: 7.000.000 đồng

  • Cơ sở 2: 7.000.000 đồng

 • Hàng C: 

  • Cơ sở 1: 15.200.000 đồng

  • Cơ sở 2: 11.400.000 đồng

  • Cơ sở 3: 11.400.000 đồng

e. Tổng chi phí:  99.000.000 đồng

f. Lợi nhuận: 10.000.000 đồng

1.3. Hạch toán hiệu quả kinh doanh:

1.3.1. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh tế.

 • Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một cửa hàng ăn uống bình dân   

  • Doanh thu bán hàng:   1.800.000 đồng

  • Chi phí mua hàng:       1.270.000 đồng

  • Trả công lao động:         180.000 đồng

  • Chi phí khác:                  100.000 đồng

  • Tổng chi phí:               1.550.000 đồng

  • Lợi nhuận:                      250.000 đồng

 • Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp thương mại   

1.3.2. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất.

a) Bán hàng

 • Ngành hàng A:

  • Số lượng hàng bán: 120 tấn.

  • Giá bán bình quân: 950.000 đ/tấn.

 • Ngành hàng B:

  • Số lượng hàng bán: 720 tấn.

  • Giá bán bình quân: 600.000 đ/tấn.

b) Chi phí kinh doanh

 • Chi phí mua hàng

  • Ngành hàng A:

   • Số lượng mua: 120 tấn.

   • Giá mua bình quân: 800.000 đ/tấn.

  • Ngành hàng B

   • Số lượng mua: 720 tấn.

   • Giá mua bình quân: 500.000 đ/tấn.

 • Chi phí tiền lương, vận chuyển, bảo quản và các chi phí khác b.quân: 50.000 đ/tấn.

UREKA
UREKA

2. Luyện tập Bài 56 Công Nghệ 10 

Hi vọng với hệ thống tóm tắt lý luyết ở trên sẽ một phần nào giúp các em khắc sâu:

 • Xác định được kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình và doanh nghiệp phù hợp với khả năng của giá đình và doanh nghiệp.

 • Hạch toán được chi phí và thu nhập cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 56 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Công nghệ 10 Bài 56 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Đang cập nhật câu hỏi và gợi ý làm bài.

3. Hỏi đáp Bài 56 Chương 5 Công Nghệ 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Công Nghệ HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

MGID
OFF