YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Công nghệ 10 Bài 56: Thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh


Mục tiêu của Bài 56: Thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh dưới đây nhằm giúp các em học sinh có thể xác định được kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp kế hoạch bán hàng, thị trường tiêu thụ, kế hoạch mua hàng. Qua đó, các em có thể có thể vận dụng kinh doanh sản xuất ở địa phương mình.

Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học . Chúc các em học tốt !

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt lý thuyết

I. Xác định kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình:

Tình huống: Kinh doanh ăn uống bình dân.

 • Doanh thu bán hàng:

  • Sáng: 100 x 5.000 đ = 500.000 đồng

  • Trưa: 200 x 5.000 đ = 1000.000 đồng

  • Giải khát: 100 x 3.000 đ = 300.000 đồng

⇒ Tổng doanh thu: 1.800.000 đồng

 1. Chi phí trả công lao động cho nhân viên nấu ăn và phục vụ: 180.000 đồng

 2. Nhu cầu vốn kinh doanh (Chi phí mua hàng): 900.000 đồng

II. Xác định kế hoạch kinh doanh cho gia đình:

Tình huống: Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

a. Tổng mức bán:           109.000.000 đồng

 • Thị trường địa phương:  60.000.000 đồng

 • Thị trường khác:            49.000.000 đồng

b. Xác định mức bán hàng ở từng thị trường

 • Thị trường địa phương:

20.106+106+ 30.106= 60.106 đ

 • Thị trường lân cận: 10.106+15.106= 25.106đ

 • Thị trường khác: 24.106 đ

c. Tổng giá trị mua:         81.000.000 đồng

d. Mua từng mặt hàng 

 • Hàng A: 

  • Cơ sở 1: 20.000.000 đồng x 60% = 12.000.000 đồng

  • Cơ sở 2: 20.000.000 đồng x 40% = 8.000.000 đồng

 • Hàng B: 

  • Cơ sở 1: 7.000.000 đồng

  • Cơ sở 2: 7.000.000 đồng

 • Hàng C: 

  • Cơ sở 1: 15.200.000 đồng

  • Cơ sở 2: 11.400.000 đồng

  • Cơ sở 3: 11.400.000 đồng

e. Tổng chi phí:  99.000.000 đồng

f. Lợi nhuận: 10.000.000 đồng

III. Hạch toán hiệu quả kinh doanh:

1. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh tế.

 • Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một cửa hàng ăn uống bình dân   

  • Doanh thu bán hàng:   1.800.000 đồng

  • Chi phí mua hàng:       1.270.000 đồng

  • Trả công lao động:         180.000 đồng

  • Chi phí khác:                  100.000 đồng

  • Tổng chi phí:               1.550.000 đồng

  • Lợi nhuận:                      250.000 đồng

 • Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp thương mại   

2. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất.

a) Bán hàng

 • Ngành hàng A:

  • Số lượng hàng bán: 120 tấn.

  • Giá bán bình quân: 950.000 đ/tấn.

 • Ngành hàng B:

  • Số lượng hàng bán: 720 tấn.

  • Giá bán bình quân: 600.000 đ/tấn.

b) Chi phí kinh doanh

 • Chi phí mua hàng

  • Ngành hàng A:

   • Số lượng mua: 120 tấn.

   • Giá mua bình quân: 800.000 đ/tấn.

  • Ngành hàng B

   • Số lượng mua: 720 tấn.

   • Giá mua bình quân: 500.000 đ/tấn.

 • Chi phí tiền lương, vận chuyển, bảo quản và các chi phí khác b.quân: 50.000 đ/tấn.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Lời kết

Như tên tiêu đề của bài Thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

 • Xác định được kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình và doanh nghiệp phù hợp với khả năng của giá đình và doanh nghiệp.

 • Hạch toán được chi phí và thu nhập cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua Giải bài tập Công nghệ 10 Bài 56 và làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 56 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. Các em được làm bài thi MIỄN PHÍ để test kiến thức cho bản thân nhé.

Nếu có thắc mắc về nội dung bài học thì các em có thể đặt câu hỏi ở phần Hỏi đáp nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm :

>> Bài trước: Bài 55: Quản lí doanh nghiệp

Chúc các em học tốt! 

YOMEDIA