OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Công Nghệ 6 Chương 1: Nhà ở

Chương Nhà ở giới thiệu về vai trò, ý nghĩa, cấu tạo, các loại vật liệu, các kiến trúc nhà ở, ... Thông qua đó các em có thể hiểu được công dụng, quá trình xây dựng nhà ở,... Các em còn có thể củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định, bên cạnh đó các em có thể tham khảo các cách giải mới cho các bài tập SGK. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF