OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Công Nghệ 6 Chương 3: Trang phục và thời trang

Trang phục và thời trang có vai trò rất lớn đối với con người nên việc lựa chọn và sử dụng trang phục và thời trang rất cần thiết. Các nội dung trong chương được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF