OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Công Nghệ 6 Chủ đề 1: Nhà ở

Để giúp các em củng cố về vai trò, ý nghĩa, cấu tạo, các loại vật liệu, các kiến trúc nhà ở, ...  Các em còn có thể củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định, bên cạnh đó các em có thể tham khảo các cách giải mới cho các bài tập SGK. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF