RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Với các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số 2, 3 không đứng cạnh nhau?

  • A. 
   120
  • B. 
   96
  • C. 
   48
  • D. 
   72

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(n\left( \Omega  \right) = 5!\)

  Gọi \(\overline A \) là biến cố " Số 2 và 3 đứng cạnh nhau"

  + TH1: \(\overline {23abc}  \Rightarrow 3!\) cách.

  + TH2: \(\overline {a23bc}  \Rightarrow 3!\) cách.

  + TH3: \(\overline {ab23c}  \Rightarrow 3!\) cách.

  + TH4: \(\overline {abc23}  \Rightarrow 3!\) cách.

  Mà 2 và 3 có thể đổi chỗ cho nhau nên: 

  \(n\left( {\overline A } \right) = 2.4.3! = 48\)

  Do đó \(n\left( A \right) = n\left( \Omega  \right) - n\left( {\overline A } \right) = 72\).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 41822

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA