YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho tập hợp A={1;5;6;7} lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số,  các chữ số khác nhau và các chữ số lấy ở tập A.

  • A. 
   12
  • B. 
   24
  • C. 
   64
  • D. 
   256

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi \(\overline {abcd} \) là số tự nhiên cần tìm

  + a có 4 cách chọn

  + b có 3 cách chọn 

  + c có 2 cách chọn 

  + d có 1 cách chọn

  Vậy có \(4!=24\) số.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41827

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA